Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze cookie en privacy verklaring

Hoe stimuleer je een duurzamere financiële sector?

De financiële sector zet zich in voor verduurzaming. Een belangrijke stap is het Klimaatcommitment (2019) van de financiële sector. Hierin spreken 50 Nederlandse financiële organisaties af om vanaf 2020 te rapporteren over de invloed van hun financieringen en beleggingen op het klimaat. Ook staat een actieve bijdrage aan vermindering van CO2-uitstoot in deze sector op de agenda.  


De Rijksoverheid heeft ook een aantal middelen om de financiële sector te stimuleren om meer te investeren in duurzaamheid. 

 

  1. De Rijksoverheid heeft in een aantal Nederlandse financiële organisaties een aandelenbelang. De overheid verwacht als “tegenprestatie” dat deze bedrijven bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ofwel op een respectvolle manier omgaan met mensen, maatschappij en milieu. 
  2. Duurzaamheid via Exportkredietverzekeringen. De Nederlandse overheid heeft een aantal maatregelen genomen voor het vergroenen van de Exportkredietverzekeringen. Zo bestaat er o.a. de groenlijst waarop financiële producten worden ingedeeld op gevolgen voor het milieu en kunnen bedrijven een kredietverzekering krijgen bij groene investeringen. 
  3. Via groene staatsobligaties investeert de Rijksoverheid in projecten die bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. 
  4. Actieve bijdrage aan duurzame afspraken op de financiële markten, zodat verschillende landen dezelfde criteria hanteren. 


DNB & AFM 


Naast de Rijksoverheid vragen De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de financiële sector om meer aandacht voor dit onderwerp. Zo vraagt DNB sinds 2018 om financiële risico’s van klimaatverandering in kaart te brengen. Alle financiële organisaties moeten duurzaamheid meenemen in de bedrijfsvoering en hierover rapporteren. De AFM kijkt of financiële instellingen zich wel houden aan de wet- en regelgeving.  

Finance-videoconferencing-banner

Digitale dienstverlening & Hybride werken

Financiële diensten worden steeds vaker via online kanalen aangeboden. Hybride werken en overleggen ondersteunt deze nieuwe vorm van digitale dienstverlening. Deze nieuwe overlegstructuur en –cultuur vraagt om passende communicatiemiddelen en apparatuur, die alle betrokkenen ondersteunen in hun werkzaamheden en continuïteit van de werkzaamheden waarborgen. Het faciliteren en stimuleren van hybride werken en thuiswerken betekenen minder reisbewegingen. Op deze manier leveren financiële organisaties individueel een eigen bijdrage aan het verminder van CO2 uitstoot. Hybride werken betekent minder reisbewegingen en helpt organisaties in het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. 

Lydis & Yealink

Yealink is het merk als het gaat om videoconferencing systemen en hybride samenwerk oplossingen. Lydis is de Platinum distributeur van Yealink in de Benelux. Lydis werk intensief samen met Yealink aan productinnovatie Het productportfolio van Yealink voorziet in slimme vergaderoplossingen en samenwerkingstools die het (samen)werken op kantoor of thuis naar een hoger niveau tillen. Daarnaast werkt Lydis samen met Microsoft om Teams en Yealink in de markt te zetten.  


Lees meer over het faciliteren van hybride en thuiswerken in de financiële sector >

ontwerp-zonder-titel-9

Hulp nodig?

Onze videoconferencing experts kunnen je alles vertellen over het nieuwe (hybride) samenwerken en het faciliteren daarvan! Plan dus gerust een demo in met Stefan, Alexander of Tiemen.