Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze cookie en privacy verklaring

Privacy verklaring
yealink-security-data-lydis

Yealink Privacy verklaring

Privacy is een van onze belangrijkste kernwaarden. Yealink integreert beveiligings- en privacybeschermingsmaatregelen in de levenscycli van haar producten om persoonlijke gegevens te beschermen en volledig te voldoen aan de vereisten voor privacybescherming van alle gebruikers. Yealink zet zich in om klanten de gewenste transparantie te bieden in de informatieverzameling van gegevens om producten en diensten aan te bieden van de hoogste kwaliteit, terwijl de privacy van de gebruiker gewaarborgd wordt.

Hoe Yealink jouw privacy gegevens waarborgt en beschermt

gdfg

Global Data Privacy

Yealink voldoet aan alle privacywetten, regels en voorschriften in de rechtsgebieden waarin zij actief is.

check

802.1x Authenticatie

Authenticatie via 802.1X wordt ondersteund en middels certificaat en TLS-sleutel wordt de strikte autorisatie van elk apparaat door de IT-afdeling op het netwerk te gegarandeerd.

fgf

AES-encryptie

Sterke versleutelingsalgoritmen van minimaal 128 bits voor AES worden ondersteund. Dit is hetzelfde niveau van bescherming als banken gebruiken om internettransacties te beveiligen.

gggg

Fysieke Privacy Protectie

Yealink camera's zijn voorzien van een privacy lenskap die automatisch sluit, wanneer er geen meeting is of wanneer de vergadering eindigt. Dit biedt een eenvoudige en effectieve manier is om jouw privacy te beschermen.

Vragen? Neem contact met Lydis op via +31(0)2020120

FAQ - Yealink Privacy en Security


➤ Welke gegevens verwerkt Yealink?

Yealink verwerkt de volgende soorten gegevens.


Persoonsgegevens hieronder valt alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Tijdens jouw interactie met Yealink kunnen gegevens verzameld worden voor verschillende doeleinden, zoals om jouw diensten te verlenen en om de optimale werking van de diensten te handhaven. De interacties met Yealink kunnen bestaan uit het registreren van een account op de Website, het abonneren op de Diensten, het verrichten van betalingen aan Yealink, het contact met Yealink opnemen in geval van (technische) problemen, het surfen op de Website. Het type persoonlijke informatie dat Yealink mag verwerken is afhankelijk van het type dienst die zij leveren en het doel waarvoor de informatie wordt verzameld.


Yealink respecteert en beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Yealink Global Privacy Statement en zal jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken in overeenstemming met de principes voor gegevensminimalisatie en uitgebreide maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen.


Inhoudelijke gegevens zijn gegevens die zijn opgeslagen of verwerkt tijdens het gebruik van de websites en oplossingen van Yealink, inclusief maar niet beperkt tot documenten, software, afbeeldingen en audio- en videobestanden. Jij bent eigenaar van en hebt controle over jouw gegevens. Yealink zal verschillende technische beschermingsmaatregelen blijven implementeren om de beveiliging van je gegevens nog verder te verbeteren.


➤ Hoe gebruikt Yealink mijn persoonlijke gegevens?

Het Yealink Global Privacy Statement beschrijft de doeleinden en wijze waarop Yealink jouw gegevens verwerkt en hoe of waarom jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden. Sommige diensten van Yealink kunnen hun eigen privacy documenten hebben waarin precies wordt beschreven met welke derden zij gegevens delen en hoe zij gegevens delen, die je kunt bekijken voordat je de dienst ontvangt. Met jouw uitdrukkelijke toestemming deelt Yealink alleen gegevens met derden voor zover je daartoe toestemming hebt gegeven.


➤ Hoe krijg ik inzicht in mijn persoonlijke gegevens?

Voor meer informatie of vragen over hoe Yealink jouw persoonsgegevens verwerkt, hoe je toegang krijgt tot je persoonlijke gegevens of controle uitoefent, klik hier of stuur een mail naar privacy@yealink.com


➤ Hoe beschermt Yealink mijn persoonlijke gegevens?

Bij Yealink nemen ze jouw privacy zeer serieus en nemen zij alle passende fysieke, organisatorische en technische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Yealink gebruikt bijvoorbeeld encryptie om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen; gebruiken vertrouwde beschermingsmechanismen om kwaadwillige aanvallen op gegevens te voorkomen; zetten toegangscontrolemechanismen in om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot persoonlijke gegevens; en maken werknemers bewust van het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens door middel van beveiligings- en privacybeschermingstrainingen.

Daarnaast nemen zij ook maatregelen voor gegevensbeheer en -controle op in de ontwikkeling en het ontwerp van producten, dit kun je terug vinden in de security whitepapers van Yealink . Hier vind je meer informatie over de handelingen van Yealink op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.


➤ Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Yealink is wereldwijd een toonaangevende merk, hierdoor kan de door Yealink verzamelde informatie afkomstig en verwerkt worden in diverse landen en regio's over de hele wereld. De wetgeving omtrent gegevensbescherming is overal verschillend. In zulke gevallen neemt Yealink maatregelen om te zorgen dat de gegevensverwerking in overeenstemming is met het beleid en de toepasselijke wetgeving.


Let op: verschillende producten en diensten kunnen afwijkende regels voor gegevensopslag hebben. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Yealink voor specifieke product of dienst die je gebruikt.


➤ Hoe kan de hardware van Yealink mijn gegevens veilig houden?

Dat jouw gegevens veilig worden gewaarborgd is voor Yealink zeer belangrijk. Zij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, zowel intern als extern, tegen verlies, misbruik, willekeurige wijziging of schade. Meer informatie over de beveiligingsmaatregelen voor productgegevens, klik hier.


➤ ➤ Hoe controleer ik de privacy certificeringen die Yealink heeft verkregen?

Yealink heeft beveiligingscertificeringen ontvangen, SOC2 Type2 en ISO 27001. Meer informatie over de certificeringen vind je hier.


➤ Wat moet ik doen als ik vragen heb over de bescherming van persoonsgegevens?

Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kun je het betreffende verzoek sturen naar privacy@yealink.com.

Vragen? Neem contact op met Lydis

Een van onze experts neemt na invullen van dit formulier spoedig contact met je op